валюта


валюта
-и, ж.
1) Грошова одиниця, прийнята за основу грошової системи певної країни (гривня, крона і т. ін.). || збірн.
2) Тип грошової системи, що діє в даній країні. Золота валюта. Срібна валюта. Паперова валюта. Базисна валюта. || Золоті або срібні гроші, які використовуються в міжнародних розрахунках і забезпечують золотий вміст паперових грошей, що мають обіг у межах даної країни.
••

Валю́та страхува́ння — валюта, в якій належить сплатити премію та суми страхового відшкодування.

Ві́льно конверто́вана валю́та — національна грошова одиниця, що вільно та необмежено обмінюється на іноземні валюти.

За́мкнута валю́та — неконвертована валюта країни, в якій існує багато заборон на операції з валютою.

Золота́ валю́та — грошова одиниця, безпосередньо розмінна на золото.

Інозе́мна валю́та — грошові знаки іноземних держав, а також кредитні та платіжні документи в іноземних грошових одиницях, що їх використовують в розрахунках.

Ключова́ валю́та — див. резе́рвна валю́та.

Колекти́вна валю́та — валюта, що її використовують для міжнародних розрахунків у межах міждержавних економічних організацій.

Націона́льна валю́та — грошова одиниця, що використовується у внутрішніх розрахунках країни, а також у її розрахунках з іншими країнами.

Неконверто́вана валю́та — національна грошова одиниця, що функціонує в межах лише однієї країни і не може обмінюватися на інші іноземні валюти.

Парале́льна валю́та — вид грошових знаків, що знаходяться в обігу паралельно з раніше емітованими.

Резе́рвна валю́та (ключова́) — національні кредитно-грошові засоби провідних держав та міжнародні валюти.

Розрахунко́ва валю́та — чужоземна валюта, що її використовують дві чи кілька країн в розрахунково-платіжних операціях одна з одною.

Срі́бна валю́та — повноцінна срібна монета в обігу або грошова одиниця, безпосередньо розмінна на срібло.

Тверда́ валю́та — валюта, стійка відносно власного номіналу та курсів інших валют, забезпечена золотом та іншими цінностями.

3) У вексельних операціях – сума, на яку видано вексель.
••

Валю́та ве́кселя — грошова одиниця, в якій пред'явлено вексель.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Синонимы:

Смотреть что такое "валюта" в других словарях:

 • ВАЛЮТА — (итал. valuta, от лат. valere стоить). 1) сумма, на которую выдан вексель. 2) стоимость кредитных и других государственных бумаг по курсу. 3) стоимость звонкой монеты. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ВАЛЮТА — (currency) 1. Любая разновидность денег, находящихся в обращении. 2. Все, что функционирует в качестве средства обращения (medium of exchange), включая монеты, банкноты, чеки, переводные векселя (bills of exchange), простые векселя и т.д. 3.… …   Финансовый словарь

 • валюта — 1. Денежная единица данной страны (рубль, доллар, франк и т.д.). 2. Тип денежной системы (золотая, серебряная, бумажная). 3. Денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы (векселя, чеки и др.), выраженные в… …   Справочник технического переводчика

 • Валюта — (currency) 1) денежная единица данной страны (рубль, доллар, юань и т.д.); 2) тип денежной системы(золотая, серебряная, бумажная); 3) денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы (векселя, чеки и др.), выраженные …   Экономико-математический словарь

 • ВАЛЮТА — (currency) Любая разновидность денег. Национальная валюта используется при внутренних расчетах в данной стране. Иностранной валютой называются деньги других стран. В ХIХ в. в Великобритании представители денежной школы настаивали на том, что… …   Экономический словарь

 • Валюта — (от лат. valere стоить; англ. currency; ит. valuta) 1) денежная единица, лежащая в основе денежной системы государства (напр., доллар в США, рубль в России, фунт стерлингов в Великобритании). Статус национальной В. (наименование, золотое… …   Энциклопедия права

 • Валюта — (currency) 1. Любая разновидность денег, находящихся в обращении. 2. Все, что функционирует в качестве средства обмена (medium of exchange), включая монеты, банкноты, чеки, переводные векселя (bills of exchange), простые векселя и т.д. 3. Деньги …   Словарь бизнес-терминов

 • валюта — См …   Словарь синонимов

 • ВАЛЮТА — (итал. valuta, букв. стоимость) 1) денежная единица, лежащая в основе денежной системы государства (напр., рубль в России, доллар в США; 2) тип денежной системы государства (В. золотая, В. бумажная); 3) денежные знаки зарубежных стран (банкноты,… …   Юридический словарь

 • ВАЛЮТА — (итал. valuta стоимость) 1) денежная единица данного государства; 2) тип денежной системы (золотая В., бумажная В. и т.п.); 3) денежные знаки иностранных государств (банкноты, казначейские билеты, монеты), кредитные и платежные документы (векселя …   Юридическая энциклопедия

 • ВАЛЮТА — (итальянское valuta, буквально стоимость), национальная денежная единица (в России рубль, в США доллар и т.д.) и ее тип (золотая, серебряная, бумажная), а также средства на счетах в банках, выраженные в данной денежной единице. Смотри также… …   Современная энциклопедия

Книги

Другие книги по запросу «валюта» >>